๏ปฟ

4๐Ÿ‘‘โ˜ธ Cattฤri Ariya-saccaแนƒ ๅ››่–่ซฆ

5bal ๐Ÿ‘Š๏ธ

5 bala/powers

functionally equivalent to 5ind (SN 48.43)
๏ปฟ 4๐Ÿ‘‘โ˜ธ โ†’ 37bp๐Ÿ•Š๏ธ โ†’ 5bal๐Ÿ‘Š๏ธ = 5ind๐Ÿ–๏ธ (โคด)

Sati โŠœ equivalent factors

4sp๐Ÿ˜ = 5bal๐Ÿ‘Š๏ธ โ†’ 3๐Ÿ˜ = 5ind๐Ÿ–๏ธ โ†’ 3๐Ÿ˜ = 7sbโ˜€๏ธ โ†’ 1๐Ÿ˜ = ๐Ÿ‘‘8โ˜ธ โ†’ 7๐Ÿ˜

4sp๐Ÿ˜ = 4 sati'paแนญแนญhฤne = 4 remembrance-establishings of 37bp๐Ÿ•Š๏ธ
5bal๐Ÿ‘Š๏ธ โ†’ 3๐Ÿ˜ = sati-bala
5ind๐Ÿ–๏ธ โ†’ 3๐Ÿ˜ = sati-indriyam
7sbโ˜€๏ธ โ†’ 1๐Ÿ˜ = sati-sam-bojjh-aแน…ga, remembering-awakening-factor
๐Ÿ‘‘8โ˜ธ โ†’ 7๐Ÿ˜ = sammฤ-sati ๐Ÿ˜, right remembering

Sati central repository

Most of the information on Sati/remembering factor will be collected in ๐Ÿ‘‘8โ˜ธ โ†’ 7๐Ÿ˜ = sammฤ-sati, right-remembering. The equivalent โŠœ sati factor pages will focus on how they differ from ๐Ÿ‘‘8โ˜ธ โ†’ 7๐Ÿ˜
๏ปฟ

โ˜ธ Lucid 24.org ๐Ÿ˜๐Ÿพโ€